• 675-h_main-w.png
  • busines security.png
  • car_alarm_keychain.png
  • hsolary.png
  • mense.png
  • monitor.png
  • ptz-security-camera2222222.png

Systémy domových vrátnikov

Už dlhé roky poskytujeme systémy domových audio a video vrátnikov.                                                    

Po zdvihnutí slúchadla, máte možnosť obojsmernej hlasovej príp.

vizuálnej komunikácie so zvoniacim a keď uznáte za vhodné,

stlačením tlačítka mu otvoríte elektrický zámok dverí.

Popis

Dorozumievací systém sa skladá z vonkajšieho zariadenia tzv. hlásky, ktorej súčasťou môže byť aj kamerový systém pre monitorovanie okolitého priestoru, riadiacej elektroniky a samotného telefónu. Spôsob riešenie prístupového systému závisí od požiadaviek zákazníka. V prípade potreby tieto dorozumievacie zariadenia umožňujú aj viacnásobné riešenie prístupového vybavenia, čím je možné vybudovať rozsiahlu sieť dorozumievacieho a prístupového systému, ktorý nie je obmedzený vzdialenosťou medzi jednotlivými dorozumievacími zariadeniami. Prepojením dorozumievacích systémov telekomunikačnou sieťou, môže zákazník získať „ústredňu", ktorá bude slúžiť pre bezplatnú internú komunikáciu v rámci firmy.


Prístupové systémy ,bez kontaktné otváranie dverí  na čip.